O projektu Umbrela

Virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat dotazovacích sestav je prostředí pro podporu tvorby a komunikace vědecko-výzkumných pracovníků na poli e-výzkumů.

Uživatelé

Pro využívání systému Umbrela si musíte podat žádost o účet zde. Pravidla určuje ÚMO PEF Mendelu. Zaregistrovat se mohou studenti a pracovníci PEF, případně další osoby. O schválení účtu budete informování emailem. Po jeho doručení se můžete přihlásit do osobní administrativy. Pokud nebudete do 24 hodin schváleni, můžete napsat email administrátorovi systému.