Czech English

Umbrela

Aplikace Umbrela je virtuální, nekomerční laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat dotazovacích sestav. Poskytuje prostředí pro podporu, tvorby a komunikaci vědecko-výzkumných pracovníků na poli e-výzkumů.
Pro využívání systému Umbrela si musíte podat žádost o účet zde. Pravidla schvalování žádostí jsou určena podle řádu ÚMO PEF Mendelu. Zaregistrovat se mohou studenti a pracovníci PEF, případně další osoby. O schválení účtu budete informování emailem. Po jeho doručení se můžete přihlásit do aplikace a využívat všech dostupných služeb. Pokud nebude účet do 24 hodin schválen, nebo je nezbytné aby se tak stalo co nejrychleji, můžete kontaktovat administrátorova systému na email.
Jak začít? Kde získám opravění k využívání služeb aplikace?